Koulutustausta

Olen kognitiivis-analyyttinen yksilöpsykoterapeutti ja ryhmäanalyyttinen ryhmäpsykoterapeutti. Minulla on Valviran hyväksymät ammattinimikkeet ja toimin Kelan hyväksymänä palveluntuottajana.


Koulutukset:

- Psykiatrinen sairaanhoitaja ja AMK-tutkinto

- Kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti

(Valvira ja Kela)

- Ryhmäanalyyttinen psykoterapeutti

(Valvira ja Kela)

- Skeematerapia